Prevodi sa overom sudskog tumaca

Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su:

  • Prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, zapisnici, tužbe, rešenja odluke, pravilnici)
  • Prevodi ličnih dokumenata (izvoda iz matične knjige rođenih / umrlih, venčanih listova, ličnih karti, vozačkih dozvola, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, diploma, akademskih diploma, akreditacija, boravišnih /radnih dozvola)
  • Prevodi dokumentacija kompanije (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, osnivački akti, statuti, standardi, pravilnici, tenderska dokumentacija itd.)
  • Prevodi tehničke dokumentacije (prilikom dobijanja atesta državnih nadležnih organa)
  • Prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije

Prevodi sa overom i cene prevoda sudskog tumaca se razlikuju od agencije do agencije. U cenu ulaze kolicina potrebih stranica za prevodjenje kao i vremenski rok za koji je neophodno napraviti prevod.